• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Affine Kac-Moody algebras and semi-infinite flag manifolds

Communications in Mathematical Physics. 1990. Vol. 128. No. 1. P. 161-189.
Frenkel E., Feigin B. L.