• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

On some Lie bialgebra structures on plynomial algebras and their quantization

Communications in Mathematical Physics. 2008. Vol. 282. No. 3. P. 625-662.
Khoroshkin S. M., Толстой В. Н., Столин А. А., Самсонов М. Е., Pop I. I.