• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Origin of the zebra structure in the Jovian decameter radio emission

Astronomy and Astrophysics. 2021. Vol. 645. P. 1-7.
Shaposhnikov V., Litvinenko G. V., Zaitsev V. V., Zakharenko V., Konovalenko A. A.