• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Asymmetry of amygdala resting-state functional connectivity in healthy human brain

NeuroReport. 2020. Vol. 31. No. 1. P. 17-21.
Tetereva A., Balaev V., Kartashov S., Ushakov V., Ivanitsky A., Martynova O.