• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Upconversion Luminescence of Fluoride Phosphors SrF2:Er,Yb under Laser Excitation at 1.5 μm

Optics and Spectroscopy. 2018. Vol. 125. No. 4. P. 537-542.
Lyapin A. A., Ryabochkina P. A., Gushchin S. V., Kuznetsov S. V., Cherno M. V., Proydakova V. Y., Voronov V. V., Fedorov P. P.