• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Microstructural anatomical differences between bilinguals and monolinguals

Bilingualism: Language and Cognition. 2018. Vol. 21. No. 5. P. 995-1008.
Singh N., Rajan A., Malagi A., Ramanujan K., Canini M., Della Rosa P., Raghunathan P., Weekes B., Abutalebi J.