• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Crystallochemical Design of Huntite-Family Compounds

Crystals. 2019. Vol. 9. No. 2. P. 1-49.
Kuz’micheva G. M., Kaurova I. A., Rybakov V. B., Podbelskiy V. V.