• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Արեւելքի Ասորական Եկեղեցու Քրիստոսաբանությունը. Հիմնական սկզբնաղբյուրների վերլուծություն դոգմայի ձեւավորման պատմության համատեքստում [Христология Ассирийской Церкви Востока: Анализ основных материалов истории вероучения (ч.1)]

Էջմիածին [Эчмиадзин]. 2015. No. 5. P. 19-48.
Переводчик: Շ. [. Անանյանը [Ананян], Ց. [. Հարությունյանը [Харутюнян].

Данная публикация — это приглашение к знакомству с древнейшей традицией христианской мысли, представленной такими именами как первый сирийский церковный писатель Афраат, всемирно известный своими аскетическими трудами, но мало известный как богослов Ефрем Сирин, Баввай, осуществивший богословский синтез, сопоставимый по значимости со сводом Иоанна Дамаскина, митрополит Нисивина Мар Авдишо, написавший знаменитую "Жемчужину".