• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Data networking support services of Pushchino Radio Astronomy Observatory, Astro Space Center of Lebedev Physical Institute

Odessa Astronomical Publications. 2014. Vol. 27. No. 1. P. 71-72.
Dumsky D., Isaev E., Samodurov V., Likhachev S., Shatckaya M., Kitaeva M., Zaytcev A., Ovchinnikov I., Kornilov V.