• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Анализ возможностей лексической репрезентации концепта East/Восток (на материале английского и русского языков)

С. 79-83.
Антонова Ю. В., Петришина Е. Ю.