• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 8
Sort:
by name
by year
Book
Артамкин И. В., Адамович О. М., Костин С. В. и др. М.: МГТУ МИРЭА, 2008.
Added: Apr 6, 2010
Book
Адамович О. М., Артамкин И. В., Костин С. В. и др. М.: МГТУ МИРЭА, 2010.
Added: Mar 23, 2011
Book
Адамович О. М., Артамкин И. В., Костин С. В. и др. М.: МГТУ МИРЭА, 2009.
Added: Nov 9, 2008
Book
Рабинович А. С. Московский технологический университет (МИРЭА), 2018.
Added: Oct 5, 2019
Book
Платонова О. В. М.: МГТУ МИРЭА, 2009.
Added: Dec 13, 2010
Book
Борисова Л. А. М.: МГТУ МИРЭА, 2002.
Added: Jun 26, 2009