• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Решение задач по теории вероятностей

М.: МАИ, 2001.
Горяинова Е. Р., Наумов А. В., Сиротин Андрей Николаевич
Решение задач по теории вероятностей