• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Научни четения на тема "Право и религия". Сборник доклади.

Compiler: П. Панайотов, Я. Стоилов, С. Гройсман, К. Манов

Темата на научните четения „Право и религия“ се оказа привлекателна за голям брой български и няколко чуждестранни автори – юристи от различни области на правното познание, философи, богослови и др., чиито статии са поместени в този сборник. Те ни представят множество теми и гледни точки за отношението между право и религия, както и за религиозното право в исторически и съвременен план.

Chapters
Научни четения на тема "Право и религия". Сборник доклади.