• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu

Book

Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні

Kiev: РУМЕС, 2017.
Under the general editorship: А. П. Бущенко, М. М. Гнатовський.

У колективній монографії, підготовленій науковцями, юристами-практиками й експертами неурядових організацій, вперше докладно розкрито зміст, основні елементи та механізми реалізації правосуддя перехідного періоду, яке розглянуто в контексті одночасної трансформації українського суспільства від авторитарного минулого до демократичної сучасності та від умов військового конфлікту до постконфліктного стану. Проаналізовано досвід запровадження моделей правосуддя перехідного періоду в інших країнах. Зроблено акцент на неможливості простого запозичення будь-якої моделі перехідного правосуддя через відмін-
ність соціально-культурних особливостей кожної з країн, де ці моделі застосовувалися. Розраховано на депутатський корпус, працівників державного сектора, які працюють у сферах кримінальної юстиції, правоохоронної діяльності, культури та соціального забезпечення; представників міжнародних і неурядових організацій.


Chapters
Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні