• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Исследования важнейших взаимосвязей и тенденций развития экономики = Badania wybranych zależności i tendencji rozwoju ekonomii regionalnej

Бородин А. И., Бильчак В., Горнович М., Мнацаканян А.
Chapters
Исследования важнейших взаимосвязей и тенденций развития экономики = Badania wybranych zależności i tendencji rozwoju ekonomii regionalnej