• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Оптимизация в технике: В 2-х кн. Кн.2

М.: Мир, 1986.
Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К.
Translator: В. Алтаев, В. И. Моторин
Оптимизация в технике: В 2-х кн. Кн.2