• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Стратегическое управление на предприятиях машиностроения

Н. Новгород: ВГИПУ, НГПУ, 2014.
Шушкин М. А., Кузнецов В. П., Кузнецова С. Н., Гарина Е. П.
Стратегическое управление на предприятиях машиностроения