• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф., д.ю.н. Васил Мръчков

Sofia: Труд и право, 2014.
Academic editor: К. Средкова.
Chapters
Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф., д.ю.н. Васил Мръчков