• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Казна и бюджет

Комягин Д. Л., Козырин А. Н., Ялбулганов А. А., Артюхин Р. Е., Емельянов А. С., Лисицын А. Ю., Миролюбова С. Ю., Гинзбург Ю. В., Пащенко А. В., Хрешкова В. В., Суткевич Е. А., Богданова А. В., Янкевич С. В., Савенко Г. В.
Academic editor: Д. Л. Комягин
Editor-in-chief: Д. Л. Комягин
Leading author: Д. Л. Комягин
Under the general editorship: Д. Л. Комягин
Chapters
Казна и бюджет