• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 2
Sort:
by name
by year
Article
Денисов Б. П., Сакевич В. И. Доказательная медицина и клиническая эпидемиология. 2009. № 2. С. 32-37.
Added: Dec 15, 2009
Article
Денисов Б. П., Сакевич В. И. Доказательная медицина и клиническая эпидемиология. 2009. № 1.
Added: Dec 15, 2009