• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 163
Sort:
by name
by year
Article
Бурков А. В. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2010. № 21. С. 14-17.
Added: Dec 21, 2010
Article
Шадрина Е. В., Кокарева Л. М. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2013. № 31. С. 98-103.
Added: Nov 13, 2013
Article
Нестерович Н. В. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2008. № 12. С. 32-35.
Added: Nov 7, 2008
Article
Бурков А. В. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2017. № 50. С. 14-21.
Added: Jun 26, 2018
Article
Пахомова Л. М., Дубакова М. А. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2014. № 38. С. 10-21.
Added: Mar 5, 2015
Article
Пахомова Л. М., Сидомонова О. Ю. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2013. № 33. С. 110-119.
Added: Mar 4, 2014
Article
Кузнецова И. В., Анисимова Е. Б., Гладкова Е. Г. и др. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2011. № 24. С. 30-41.
Added: Oct 6, 2011
Article
Байрашев В. Р. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2014. № 36. С. 82-85.
Added: Jan 15, 2015
Article
Строкова Е. В., Богорад Е. Л., Крюкова Е. Н. и др. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2011. № 23. С. 80-95.
Added: Oct 6, 2011
Article
Кузнецова И. В., Гладкова Е. Г., Бурков А. В. и др. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2010. № 21. С. 18-35.
Added: Dec 21, 2010
Article
Гладкова Е. Г., Кузнецова И. В., Еременко Н. В. и др. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2009. № 16. С. 74-79.
Added: Jan 29, 2010
Article
Крюкова Е. Н. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2009. № 15. С. 84-87.
Added: Jan 21, 2010
Article
Серажетдинов Р. Р. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007. № 10.
Added: Jul 14, 2015
Article
Серажетдинов Р. Р. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2009. № 17.
Added: Dec 1, 2010
Article
Серажетдинов Р. Р. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2009. № 16.
Added: Dec 1, 2010
Article
Серажетдинов Р. Р. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2008. № 12.
Added: Dec 1, 2010
Article
Шадрина Е. В., Кокарева Л. М. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2020. № 59. С. 84-89.
Added: Jun 7, 2020
Article
Кузнецова И. В. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2011. № 23.
Added: Oct 6, 2011
Article
Богорад Е. Л., Казакова Е. Д. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2012. № 9. С. 108-117.
Added: Nov 26, 2012