• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 23
Sort:
by name
by year
Article
Абанкина И. В. Аккредитация в образовании. 2016. Т. 4. № 88. С. 8-14.
Added: Dec 8, 2016
Article
Мигунова Д. Ю. Аккредитация в образовании. 2014. № 72. С. 44-47.
Added: Aug 12, 2014
Article
Сороко Е. Л. Аккредитация в образовании. 2009. № 35. С. 22-27.
Added: Mar 22, 2010
Article
Болотов В. А. Аккредитация в образовании. 2005. № 2. С. 4-7.
Added: Aug 18, 2015
Article
Озерова О. К., Бородина Д. Р. Аккредитация в образовании. 2013. № 65.
Added: Dec 3, 2013
Article
Власов В. А., Коваленко О. С., Селиванова Е. Е. Аккредитация в образовании. 2009. № 7 (34). С. 34-36.
Added: May 16, 2019
Article
Судариков А. Л. Аккредитация в образовании. 2011. № 2 (46). С. 7-10.
Added: May 29, 2012
Article
Ковалева Н. В. Аккредитация в образовании. 2008. № 24.
Added: Nov 7, 2008
Article
Никитина Ю. А. Аккредитация в образовании. 2014. № 7.
Added: Jun 29, 2015
Article
Озерова О. К. Аккредитация в образовании. 2015. № 78.
Added: Nov 1, 2016
Article
Шадриков В. Д. Аккредитация в образовании. 2013. № 1. С. 12-15.
Added: Nov 19, 2013
Article
Китова Г. А. Аккредитация в образовании. 2008. № 26.
Added: Feb 5, 2010
Article
Шадриков В. Д. Аккредитация в образовании. 2007. № 15. С. 12-13.
Added: Dec 1, 2010
Article
Мешкова Т. А. Аккредитация в образовании. 2008. № 24.
Added: Oct 31, 2008
Article
Ендальцева А. С. Аккредитация в образовании. 2014.
Added: Jan 24, 2015
Article
Краснова Г., Тагирова Ш. В. Аккредитация в образовании. 2015. № 4(80). С. 6-7.
Added: Jul 24, 2015
Article
Бондаренко Н. В. Аккредитация в образовании. 2013. № 7. С. 54-55.
Added: Jun 13, 2016
Article
Якшин Г. А., Максимов А. Г., Царьков А. С. и др. Аккредитация в образовании. 2007. № 2. С. 38-39.
Added: Dec 12, 2012
Article
Царьков А. С., Польдин О. В., Якшин Г. А. и др. Аккредитация в образовании. 2007. № 12.
Added: Dec 24, 2008
Article
Павлюткин И. В. Аккредитация в образовании. 2013. № 67(7). С. 42-46.
Added: Dec 2, 2014
Article
Фурсов К. С., Чернович Е. М. Аккредитация в образовании. 2014. № 71. С. 62-63.

 

 

 

Added: Jul 28, 2014
1 2