• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 1
Sort:
by name
by year
Article
Иванова И. А., Якубовский Ю. В., Карастелев Б. Я. Известия Дальневосточного федерального университета. 2011. Т. 1. № 57. С. 15-23.
Added: Jan 27, 2016