• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 2
Sort:
by name
by year
Article
Маевский Е. В., Кислов Р. А., Малова Х. В. и др. Ученые записки Физического факультета МГУ. 2018. № 5. С. 1-10.
Added: Oct 5, 2019
Article
Дмитриев А. В., Марков Н. В. Ученые записки Физического факультета МГУ. 2015. № 6. С. 1-5.
Added: Dec 4, 2015