• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu

Article

Анализ эффективности различных форм наконечника криобота при проникновении под лед

Ерохина О. С., Чумаченко Е. Н.