• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска.

Банковское дело. 2010. № 2. С. 110-117.
Помазанов М. В., Разумовский П. А.