• A
 • A
 • A
 • ABC
 • ABC
 • ABC
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Regular version of the site
 • HSE University
 • Publications of HSE
 • Articles
 • Анализ влияния корпоративного управления на банкротство российских компаний на основе метода Partial Least Squares Path Modeling

Article

Анализ влияния корпоративного управления на банкротство российских компаний на основе метода Partial Least Squares Path Modeling

Корпоративные финансы. 2016. Т. 10. № 2. С. 108-123.
Федорова Е. А., Зеленков Ю. А., Чекризов Д., Добрянская П.