• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

[Рецензия на:] Йовчева М. Старобългарският служебен миней. София, 2014.

Wiener Slavistisches Jahrbuch. Neue Folge. 2016. Т. 4. С. 221-240.
Кривко Р. Н.