• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Цена в глазах смотрящего (Рецензия на книгу: Mears A. 2011. Pricing Beauty: The Making of a Fashion Model. Berkeley: University of California Press)

Экономическая социология. 2014. Т. 15. № 5. С. 113-122.
Кусимова Т. Б.