• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu

Article

Несистематические банковские риски: оценка и учет в ставке дисконтирования

Управленческий учет. 2015. № 2. С. 30-41.
Кривда С. В., Ахметова Л. Р.