• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Ученический договор с несовершеннолетним работником

Справочник кадровика. 2005. № 4. С. 18-26.
Карпенко О. И., Буянова А.

Article is devoted to the student's contract with the minor employee