• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 49
Sort:
by name
by year
Book
Булина Ирина Юрьевна, Poznina O. V. St. Petersburg: SPbSUEF publishing, 2010.
Added: Mar 31, 2013
Book
Растворова Ю. С. Ч. Бытовое и научное представление о пространстве (на материале английского языка). СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2006.
Added: Sep 9, 2015
Book
Мотуз С. А. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2006.
Added: Dec 9, 2011
Book
Киселева С. В. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2012.
Added: Jan 29, 2013
Book
Фияксель Э. А. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2006.
Added: Mar 12, 2013
Book
Гордин В. Э. Ч. 1. Издательство СПбГУЭФ, 2009.
Added: Mar 15, 2013
Book
Юлдашева О. У. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2005.
Added: Nov 23, 2013
Book
Гордин В. Э. Издательство СПбГУЭФ, 2008.
Added: Mar 15, 2013
Book
Русецкая О. В. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2002.
Added: Dec 1, 2011
Book
Светуньков И. С., Светуньков С. Г. Т. 2. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2010.
Added: Apr 9, 2013
Book
Русецкая О. В. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2005.
Added: Dec 1, 2011
Book
Песоцкая Е. В., Трофимова Л. А., Русецкая О. В. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2004.
Added: Dec 1, 2011