• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 659
Sort:
by name
by year
Book
Боголюбов С. А. М.: Юрайт, 2013.
Added: Mar 6, 2012
Book
Жариков Ю. Г., Кичигин Н. В., Минина Е. Л. и др. М.: Юрайт, 2005.
Added: Mar 11, 2014
Book
Баум К. Ф. М.: Юрайт, 2016.
Added: Aug 12, 2016
Book

Introductory level econometrics textbook for economics undergraduate students.

Added: Oct 16, 2015
Book
Бойко И. П., Колышкин А. В., Евневич М. А. и др. Юрайт, 2019.
Added: Mar 4, 2020
Book
Клочкова Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е. М.: Юрайт, 2014.
Added: Dec 19, 2013
Book
Мокий М. С., Азоева О. В., Ивановский В. С. М.: Юрайт, 2012.
Added: Sep 16, 2012
Book
О.В. Азоева М.: Юрайт, 2011.
Added: Apr 24, 2015