• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Экономика предприятия

СПб.: Питер, 2009.
Ткаченко Е. А., Рогова Е. М.
Экономика предприятия