• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 8

М.: НОРМА, 2004.
Шилохвост О. Ю., Гладырь А. А., Савенкова О. В., Михайлова А. Н., Кузнецова Е. Е., Кантор Н. Е., Мазеин Д. В., Иголкина Н. Л., Прус Е. П., Быкова И. Н., Бациев В. В., Бенцианова Т. Д., Сироткина А. А., Новак Д. В.
Under the general editorship: О. Ю. Шилохвост
Chapters
Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 8