• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Операционно-стратегическая система управления предприятием

Стерлигова А. Н., Аствацатурьян Е. Р.
Under the general editorship: А. Н. Стерлигова
Операционно-стратегическая система управления предприятием