• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 468
Sort:
by name
by year
Article
Ермоленко Г. В., Ермоленко Б. В., Гордеев И. Г. Энергия: экономика, техника, экология. 2013. № 1. С. 28-36.
Added: Oct 23, 2014
Article
Четверик Н. П. Энергобезопасность и энергосбережение. 2011. № 2. С. 32-34.
Added: Mar 5, 2013
Article
Четверик Н. П. Мониторинг. Наука и безопасность. 2014. № 1. С. 70-75.
Added: Mar 31, 2014
Article
Кислов С. В., Кислов В. Г., Сказочкин А. В. и др. Металлы. 2015. № 4. С. 56-63.
Added: Sep 24, 2015
Article
Митрова Т. А., Кулагин В. П. ТЭК. Стратегии развития. 2011. № 2. С. 26-31.
Added: Sep 18, 2012