• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 45
Sort:
by name
by year
Article
Шариков А. В. Реклама: теория и практика. 2007. № 1. С. 52-65.
Added: Apr 1, 2009
Article
Орлова В. В. Реклама: теория и практика. 2013. № 2. С. 84-92.
Added: Apr 26, 2013
Article
Пирогова Ю. К., Молозина А. К. Реклама: теория и практика. 2012. № 6. С. 378-390.
Added: Jan 31, 2013
Article
Кидимова К. А., Белоклокова А. А. Реклама: теория и практика. 2015. № 1. С. 14-24.
Added: Mar 27, 2015
Article
Почтарь Э. И. Реклама: теория и практика. 2010. № 6. С. 332-340.
Added: Jan 27, 2011
Article
Назаров М. М., Цой Н. Реклама: теория и практика. 2018. № 3 (85). С. 162-175.
Added: Aug 29, 2018
Article
Почтарь Э. И. Реклама: теория и практика. 2010. № 5. С. 282-290.
Added: Jan 27, 2011
Article
Веселов С. В. Реклама: теория и практика. 2017. № 1. С. 24-32.
Added: Aug 27, 2018
Article
Ольховников А. В. Реклама: теория и практика. 2019. № 1. С. 34-41.
Added: Nov 10, 2019
Article
Андреева А. Н. Реклама: теория и практика. 2008. № 5. С. 51-72.
Added: Apr 4, 2012
Article
Пирогова Ю. К. Реклама: теория и практика. 2010. № 2. С. 76-87.
Added: Oct 18, 2012
Article
Давыдов С. Г., Демидов Е. В., Пинская З. А. Реклама: теория и практика. 2011. № 5. С. 290-298.
Added: Nov 24, 2012
Article
Пирогова Ю. К. Реклама: теория и практика. 2010. № 2. С. 76-87.
Added: Oct 31, 2010
Article
Назаров М. М. Реклама: теория и практика. 2017. № 1. С. 2-10.
Added: Aug 28, 2017
Article
Кутлалиев А. Х., Попов А. В. Реклама: теория и практика. 2005. № 5.
Added: Aug 22, 2011
Article
Ольховников А. В. Реклама: теория и практика. 2017. № 2. С. 82-89.
Added: Nov 10, 2019
Article
Назаров М. М. Реклама: теория и практика. 2009. № 3. С. 162-172.
Added: Feb 3, 2010