• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

О новом подходе к проблеме анализа эффективности криптосистем.

Савельева А. А., Авдошин С. М.