• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Диалог из окопов "методологизма" и "эпистемологизма"

Эпистемология и философия науки. 2012. Т. XXXIV. № 4. С. 77-80.