• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Социологическое описание

Социологическое обозрение. 2006. Т. 5. № 1. С. 43-53.
Сакс Х.
Translator: А. М. Корбут