• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Determination of the metrological characteristics of the near-field scanning optical microscope in the study of biological objects

Измерительная техника. 2014. Т. 56. № 10. С. 1173-1180.
Булыгин Ф. В., Лясковский В. Л.