• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu

Article

Анализ уравнения Руденко-Солодова в теории сильно нелинейных сдвиговых колебаний.

Acoustical Physics. 2014. Т. 60. № 3. С. 240-242.
Пелиновский Е. Н., Никитенкова С.

New analytical solution of the discrete model of strongly nonlinear shear oscillations is found.