• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Transition to a Market Economy (500 Days Program)

NY: St.Martin's Press, 1991.
Yavlinsky G. A., Fedorov B., Shatalin S.
Transition to a Market Economy (500 Days Program)